Styrelse

KERSTIN JAKOBSSON 
Styrelseordförande
 

Kerstin Jakobsson, född 1956.

 Styrelseordförande i ProstaLund sedan maj 2018.

Utbildning: M.Sc i kemi, LTH.
Erfarenhet: Kerstin Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års
erfarenhet av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt företagsledning och affärsutveckling från bl.a.
Perstorp AB, Tecator AB, FOSS AB och Hemocue AB. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB samt vice VD för Medicon Village AB. Kerstin Jakobsson har gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.
Andra pågående uppdrag: VD för Medicon Village Innovation AB. Styrelseledamot i Glycorex Transplantation AB (publ), Oncodia AB, Krakesson AB, SmiLe INCUBATOR AB, Queen Invest AB, Stiftelsen Inkubatorn i Lund och Stiftelsen TEM.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Vice VD i Medicon Village Fastighets AB.

 Innehav: 40 000 aktier 

 

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men i förhållande till ägarna.

MIKAEL WAHLGREN 
Styrelseledamot
 

Mikael Wahlgren, född 1965.

Styrelseledamot sedan 2019. 

Utbildning: Juristexamen
Erfarenhet: Mikael Wahlgren har gedigen erfarenhet inom svensk och internationell affärs- och bolagsjuridik, internationalisering, tvistlösning, juridisk strategi och riskhantering. Han har även gått Styrelseakademiens ordförandeutbildning och EFL:s styrelseutbildning. Han har tidigare
varit styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB samt Nattaro Labs AB. Mikael Wahlgren har även 15 års tjänstgöring som bolagsjurist på Skanska AB, ABB, Rolls-Royce och NCC i bagaget. Han har även varit chefsjurist på Alfa Laval AB.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Linton & Wahlgren AB, vice VD och styrelseledamot i Dignitana AB (publ) samt vice VD i SenzaGen AB (publ). Styrelseordförande i Gran Man AB. Styrelseledamot i Sällskapet Lundajurister. Ordförande i husstyrelsen och proinspektor
på Helsingkrona nation.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB (publ) och Nattaro Labs AB. Styrelseledamot och vice ordförande i Alfa Laval Försäkrings AB. Styrelseledamot
i Alfa Laval Corporate AB, Alfa Laval Treasury International AB (publ), Tranter International AB, Alfa Laval Holding AB.
Innehav: 20 000 aktier

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

SONNY SCHELIN 
Styrelseledamot
 

Sonny Schelin, född 1945.

Styrelseledamot i ProstaLund sedan 2012. 

Utbildning: Utbildad läkare och specialist inom urologi.
Erfarenhet: Sonny Schelin är medicine doktor, kirurg och urolog. Disputerat på mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring. Grundare av Specialistläkargruppen i Kalmar och har lång erfarenhet
av prostatasjukdomar och olika behandlingsmetoder. Sonny Schelin har vidareutvecklat ProstaLunds behandlingsmetod till dagens standard.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Specialistläkargruppen i Kalmar Aktiebolag, Schelin Medicin AB, Schelin Medicin Sweden AB. Styrelseledamot i Specialistläkargruppen Holding
i Kalmar AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): --
Innehav: 1 598 722 aktier

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eller dess ägare.

MARIA MORIN 
Styrelseledamot
 

Maria Morin, född 1974.

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: B.Sc. Business Administration samt filosofie kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor.
Erfarenhet: Maria Morin har gedigen erfarenhet inom organisationsutveckling och bolagskommunikation med en nuvarande befattning som VP HR & Corporate Communication på CellaVision
AB (publ) sedan 2009. Andra erfarenheter omfattar roller på Gambro, Perstorp och Daimler/Chrysler A/S.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Phase Holographic Imaging AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): --
Innehav: 6 667 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

MARIANNE ÖSTLUND
Styrelseledamot
 

Marianne Östlund, född 1964.

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Göteborgs Handelshögskola
Erfarenhet: Gedigen erfarenhet från marknadsföring och PR på nationell och internationell nivå. Hon har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag av både noterade och onoterade bolag samt föreningar. Hon har dessutom en värdefull kompetens från ett politiskt arbete samt lobbying på kommunal, landsting och riksnivå. Djup kunskap inom medicinteknik, läkemedel som hälsovård. Marianne startade, efter ett politiskt arbete i Riksdagen, en framgångsrik PR byrå 1994 som hanterat stora nationella och internationella uppdrag såsom krishantering, produktlanseringar, lobbykampanjer, börsintroduktioner och varumärkeskampanjer. Hon och byrån har fått flera utmärkelser för bland annat attitydkampanjer inom hälsa.
Andra pågående uppdrag: Peptonic Medical AB (publ), 1,6 miljonerklubben AB, First Communication AB samt Effektiva Media i Stockholm Aktiebolag.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): --
Innehav: 33 500 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

© 2021 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.