Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden - insiderinformation

TUMT-kurs i Kalmar – viktig tradition rullar vidare

Mars 11, 2020

Hos urologmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar anordnades under förra veckan kursen ”Transuretral mikrovågsterapi” för sjätte gången sedan premiären i augusti 2017. 

Transuretral mikrovågsterapi (TUMT) är grundtekniken i CoreTherm, ProstaLunds metod för behandling av godartad prostataförstoring. Kursen ”Transuretral mikrovågsterapi” genomfördes första gången under sommaren 2017 och har därefter blivit ett stående inslag i utbildningsutbudet för de som arbetar med urologi i Sverige. Urologmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar är kursanordnare med ProstaLund som stolt sponsor.

 

I slutet på förra veckan genomfördes kursen för sjätte gången sedan starten. Kursupplägget är mycket uppskattat med en halvdags genomgång av den teoretiska bakgrunden, dokumentationen för CoreTherm samt vad som är viktigt att tänka på före, under och efter behandling. I år föreläste dr Vedran Azinovic, dr Fredrik Stenmark och cystoskopisjuksköterska Per Hamrin. Dr Sonny Schelin var inbjuden som gästföreläsare.

 

Kursdag 2 är praktisk där deltagarna deltar i CoreTherm-behandlingar. I fredags förmiddag behandlades 3 patienter enligt plan och där behandlingstiderna på mellan 7 och 13 minuter visade hur snabb metoden är. Patienterna gick hem direkt efter utförda behandlingar och målet är att deras vattenkastningsbesvär inom kort ska vara ett minne blott.

 

”Den här återkommande CoreTherm-utbildningen är viktig för oss. Vår referensklinik i Kalmar, är ledande både vad gäller utveckling och dokumentation av vår metod. Här får intresserad urologisk personal tillgodogöra sig det senaste kring metoden och med egna ögon se vad CoreTherm är och vad den kan bidra med i vården. Att det finns ett behov av denna utbildning är tydligt.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund träffar nytt CoreTherm-avtal!

Februari 14, 2020

ProstaLund har träffat en överenskommelse med GHP* Gastro Center Skåne AB om att erbjuda sina patienter CoreTherm metoden, första patienten redan behandlad!

GHP Gastro Center Skåne är ett privat specialistsjukhus i Lund som ingår i GHP-koncernen med cirka 60 medarbetare som bland annat utför urologiska operationer. Nu erbjuder Gastro Center också mikrovågsbehandling med CoreTherm av godartad prostataförstoring. På Gastro Center arbetar bland annat urologisjuksköterskan Eva Broström som tidigare varit verksam på Urologiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus och som där behandlat stora volymer av patienter med CoreTherm.

”Det är mycket glädjande att Gastro Center nu startar upp med CoreTherm-behandlingar och det ska bli mycket spännande att supportera och följa deras verksamhet framöver. ”, säger VD Hans Östlund i en kommentar.

Första ordern från nya danska kunden

Januari 14, 2020

ProstaLund har idag erhållit den första ordern från Regionshospitalet Holstebro på Jylland.


Idag levereras och installeras en CoreTherm-plattform hos ProstaLunds senaste nya kund, Regionshospitalet i Holstebro på Jylland, som därmed blir det fjärde danska CoreTherm-centrat och det första i Region Midtjylland. I samband med installation har ProstaLund erhållit en första beställning på material för ca 20 behandlingar till ett värde om drygt 0.3 MSEK.


”Det är glädjande att Regionshospitalet Holstebro så snabbt efter det att avtalet signerades i december har organiserat sig för att komma igång med CoreTherm-behandlingar till sina BPH-patienter. Vi ser fram emot att supportera dem i uppstarten med CoreTherm.”,

säger VD Hans Östlund i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Ytterligare ett nytt avtal i Danmark

December 17, 2019

ProstaLund har idag träffat en överenskommelse med Regionshospitalet Holstebro på Jylland. Kliniken blir därmed det fjärde danska CoreTherm-centrat. Första leverans sker under januari 2020.


Vår målmedvetna bearbetning av den danska marknaden ger resultat och vi får möjlighet att introducera CoreTherm på ett fjärde danskt sjukhus. Samtidigt är Holstebro det första sjukhuset i Region Midtjylland som kommer att erbjuda sina patienter CoreTherm-behandlingar. Att Coretherm ska erbjudas i samtliga danska regioner är en uttalad målsättning och med detta avtal tas ytterligare ett steg närmre detta mål.


”Vi gläds åt att välkomna Regionshospitalet Holstebro till den växande gruppen av urologiska mottagningar som erbjuder CoreTherm-behandlingar till sina BPH-patienter. Att vi nu får ytterligare ett center på Jylland är viktigt. Inte minst för att ytterligare öka den geografiska närheten för patienterna på Jylland och för att öka tillgängligheten i Danmark totalt.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar.


Överenskommelsen innebär att CoreTherm-systemet kommer att levereras och installeras på Regionshospitalet Holstebro under januari månad 2020. I samband med systemleverans i januari beställer Regionshospitalet Holstebro material från ProstaLund till ett värde om drygt 0.3 MSEK.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan. 

ProstaLund deltar på Investerardagen 2019 den 3 december (Västra Hamnen Corporate Finance)

December 2, 2019

Tisdag den 3 december deltar ProstaLund AB på Investerardagen 2019 som arrangeras av Västra Hamnen Corporate Finance på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö. ProstaLund presenterar och svarar på frågor i en modererad frågestund. Presentationen börjar kl. 15:00.

Presentation och frågestund sänds live via länk på https://www.youtube.com/watch?v=fzcmILBGxwc.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Godartad prostataförstoring: Dags att öppna ögonen för CoreTherm

Oktober 21, 2019

I tidningen Medicinsk Access och systertidningen Min Medicin som kommer ut idag skriver Professor e.m. Per-Anders Abrahamsson att det är dags att öppna ögonen för TUMT.

 

TUMT är den medicinska benämningen på metoden som är basen i CoreTherm värmebehandling. I artikeln med rubriken ”Dags att öppna ögonen för TUMT” skriver Professor e.m Per-Anders Abrahamsson att ”Transuretral mikrovågsbehandling (TUMT) är en metod som kan eliminera köerna till behandling av BPH, frigöra resurser och avsevärt reducera kostnaderna.”

 

Abrahamsson belyser att CoreTherm inte blockerar tid på operationsavdelningen, att behandlingen inte kräver narkospersonal och att övernattning efter behandling inte är nödvändigt. Vidare tar han upp problematiken med de långa köerna till operation.

 

Professor Abrahamsson avslutar sin artikel med en fråga till ansvariga för svensk urologisjukvård: ”Det är förvånande att köerna till BPH-behandling tillåts existera och t.o.m. växa när det finns en evidensbaserad metod som kan lösa problemet, till patienternas och sjukvårdens fromma. Beror uppgivenheten inför kö-eländet på bristande kunskaper om TUMT eller finns det andra skäl att bibehålla köerna?”

 

Hans Östlund kommenterar: ”Det är med stor glädje jag idag läser att en framstående svensk urolog som Professor Per-Anders Abrahamsson tar bladet från munnen och ifrågasätter hur den stora gruppen av män med godartad prostataförstoring i Sverige under lång tid nedprioriterats. Det är oerhört roligt att värmebehandling med CoreTherm lyfts fram som den kostnadseffektiva lösning som kan eliminera kö-eländet. Vi kan inte vara mer eniga: Det är synnerligen hög tid att öppna ögonen för CoreTherm till gagn för alla män med godartad prostataförstoring.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 19

Please reload

Statusuppdatering med anledning av Coronaviruset

Mars 20, 2020

Året har inletts mycket bra och med en stark start under januari och februari. Nu har vi under de senaste veckorna fått indikationer på att Corona-viruset troligen kommer att ha inverkan på vår försäljning framöver.


ProstaLunds försäljning av CoreTherm-relaterade produkter fortsatte att utvecklas starkt under januari och februari. Den fina utvecklingen i början av året gör att vårt estimat för första kvartalet indikerar en omsättningsökning på 20–25% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Detta trots att vi under de senaste veckorna har fått indikationer på att Corona-pandemin, åtminstone på kort sikt, förefaller få inverkan på vår försäljning framöver.


Coronaviruset har medfört att kunder som i dagsläget fortsätter att bota sina patienter med hjälp av CoreTherm rapporterar om att en del patienter avbokar sina behandlingar då många av dessa tillhör riskgrupper och är oroliga för viruset. Andra kunder har flaggat för att patienter med godartade tillstånd för stunden är nedprioriterade varför planerade CoreTherm-behandlingar blir uppskjutna till dess att läget bättre kan bedömas. Några av dessa tror att behovet av CoreTherm kommer att vara än större i ett senare skede med anledning av att vår metod inte kräver vårdplatser efter behandlingen.


Vi har också sett att möten och kongresser inom vårt verksamhetsområde ställs in och/eller skjuts på framtiden. Vilka konsekvenser Corona-viruset och de beslut som tas med hänsyn till detta kommer att få är svårbedömt i nuläget, eftersom det till stor del bottnar i faktorer utanför vår kontroll. Verksamheten fortsätter i övrigt enligt plan. Bolaget har i dagsläget en god likviditet trots det förs det initiala diskussioner med ex, hyresvärd, leverantörer med flera för att skjuta på betalningar till dess att vi fått en bättre överblick av den uppkomna situationen. Så snart vården och BPH-patienterna själva till fullo är redo att starta upp igen med CoreTherm-behandlingar står Bolaget redo att leverera till samtliga kliniker.​

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 15:00 CET.

Rättelse: Saknad MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Oktober 24, 2019

ProstaLund AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari-september 2019, som publicerades kl. 08:30 2019-10-24.


Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen:


”Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 08:30 CET.”

Konsortium investerar i ProstaLund via riktad emission

September 22, 2019

ProstaLund AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 6 MSEK. Likviden från nyemissionen kommer användas för att säkerställa den fortsatta marknadsexpansionen i Norden samt förbereda för marknadsintroduktion av den nya CoreTherm maskinen genom CE märkning.

 

ProstaLunds styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 444 444 aktier som tillför bolaget 6 MSEK. Investeringskonsortiet samordnas av Gerhard Dal och består av privata investerare. Teckningskursen uppgår till 1,35 kronor per aktie och baseras på den viktade genomsnittskursen de senaste 20 handelsdagarna och med en marknadsmässig rabatt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets intresse av att genomföra en så kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt. Emissionen innebär en utspädningseffekt på 13,7 %, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till totalt antal aktier efter emissionen.

 

”Med denna likvid är vi nästan på den nivå av kapitalisering som vi siktade mot i företrädesemissionen tidigare i år. Det är mycket glädjande att vi nu kan fullfölja den plan vi lagt och som till dags dato varit framgångsrik. Glädjande är även att få nya storägare som visar att de tror på det vi gör, genom sin investering i bolaget till en kurs som är 10 öre över kursen vid företrädesemissionen i somras” kommenterar Hans Östlund, VD för ProstaLund AB.

 

Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta lån från tecknarna som mest på 5 MSEK under 12 månader. Lånelöftet löper till och med den 22 sept. 2020. Lånet har 5% uppläggningsavgift. En 12% årlig ränta tillkommer om lånet upptas och betalas kvartalsvis.

 

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med transaktionerna.

 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Hans Östlund försorg, för offentliggörande den 22 september 2019 kl. 21:50.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund genomför företrädesemission om cirka 25,7 MSEK

April 16, 2019

Styrelsen i ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) föreslår en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Beslut om företrädesemissionen väntas fattas vid årsstämman som hålls den 17 maj 2019 och till vilken kallelse offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

CoreTherm växer i Danmark

Mars 19, 2019

 

ProstaLund har idag träffat en överenskommelse med Friklinikken i Grindsted på Jylland som innebär uppstart av CoreTherm-behandlingar under maj månad i år.


I Danmark finns sedan tidigare två kliniker som utför CoreTherm-behandlingar, en i Köpenhamn och en på Fyn. Friklinikken, vid Grindsteds sjukhus, är en del av den offentliga sjukvården inom Region Syddanmark, har idag bestämt sig för att starta upp CoreTherm-verksamhet. Friklinikken blir därför senare i vår den tredje danska kliniken men den första på Jylland som kommer att utföra CoreTherm-behandlingar i vårt grannland...

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund ingår samarbetsavtal med Navamedic

Januari 23, 2019

 

ProstaLund och Navamedic har tecknat ett treårigt samarbetsavtal gällande marknadsföringen av Gepan Instill i norden.
Avtalet mellan ProstaLund och Navamedic innebär att Gepan Instill kommer att marknadsföras gemensamt av de båda företagen under 2019-02-01--2020-12-31. Tillverkaren av Gepan G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG överför distributörsavtalet för den nordiska marknaden till Navamedic ASA per 1 feb 2019...

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund säkerställer finansiering av verksamheten

December 4, 2018

ProstaLund har erhållit ett brygglån från delar av styrelsen samt VD på sammanlagt 1,7 MSEK samt ett lån från Almi Företagspartner på 1 MSEK för finansiering av verksamheten 2019. Styrelsen arbetar samtidigt med att säkerställa den långsiktiga finansieringen av företagets expansion.


Som ProstaLund meddelade i sin Q3-rapport har styrelsen och ledningen planerat för att säkra företagets finansieringsbehov. Då det nu föreligger behov av att stärka likviditeten och tillföra rörelsekapital har delar av styrelsen samt VD, William Gunnarsson, Sonny Schelin, Magnus Bolmsjö samt Hans Östlund, lämnat brygglån via sina bolag på 1,7 MSEK för att finansiera verksamheten under första halvåret. Lånet löper med 5,50 % årsränta, vilket bedöms motsvara marknadsmässiga villkor. Lånet ska återbetalas när den långsiktiga finansieringen säkerställts, dock senast den 15 juni 2019...

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan

1 / 4

Please reload

© 2013-2019 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.