Ledning

HANS ÖSTLUND

CEO
VP Global Sales
hans.ostlund@prostalund.com
+46(0)70 624 07 40

Född: 1958

Utbildning: BSC öppen Hälso & sjukvård
Erfarenhet: Arbetat drygt 30 år med försäljning och marknadsföring inom läkemedel och medicinsk teknik med befattningar som säljare, produktchef, affärsområdeschef och marknadschef på företagen Organon, Bayer, Astra Zeneca och Johnson & Johnsson. Äger och driver konsultföretaget Xpecta Consulting AB sedan 2002.
Innehav: 573 287 aktier via egna bolaget Ekås finans

JOHAN WENNERHOLM
CFO
johan.wennerholm@prostalund.com

+46 (0)73 042 99 97

Konsult i bolaget.

Född: 1968

Utbildning: Civ.Ek

Erfarenhet: Har haft ledande positioner som bl. a. CFO för CellaVision AB,  VD för Occlutech International AB, CFO för Enzymatica AB samt styrelseledamot i Exini Diagnostics AB. Sitter i styrelsen för Invent Medic Sweden AB (publ)  samt en del onoterade bolag. Wennerholm är ägare av Nordic Infrastructure AB.
Innehav: 290 000 aktier (via bolag)

ANETTE ISRAELSSON

VP QA/RA

anette.israelsson@prostalund.com
+46 (0)70 822 00 93

Född: 1968

Utbildning: Kemiingenjör och universitetsstudier inom analytisk kemi, Göteborgs Universitet
Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet från Medical Device branschen inom områdena R&D, Quality, Project Management, Supply chain och har även 4 patent inom urologiprodukter. Arbetat med medicintekniska produkter class I till III kombinationsprodukter på Astra Tech, Fresenius Hemocare, BoneSupport och Enzymatica

Innehav: 14 227 aktier

GÖRAN DYBNER

Marketing & Sales Director

goran.dybner@prostalund.com
+46(0)70 560 10 95

Konsult i bolaget.

Född: 1971

Utbildning: Civ.Ek

Erfarenhet: Drygt 20 års erfarenhet av Life Science-sektorn, AstraZeneca, Alcon och

Allergan i olika befattningar inom marknadsföring och försäljning, bl a Säljare, Produktchef, Försäljningschef, Marknadschef och Affärsområdeschef. Styrelseuppdrag i några onoterade bolag. Dybner är delägare i Dybner Holding AB
Innehav: 288 750 aktier

THOMAS FALK

CTO

thomas.falk@prostalund.com
+46 (0)73 430 40 03

Född: 1981

Utbildning: MSc Polymer Technology
Erfarenhet: Arbetat drygt 15 år med produktutveckling inom olika branscher, med befattningar som produktchef, projektledare och utvecklingsingenjör. Har de senaste 10 åren arbetet inom medicinteknik på både Arjo och Stryker. Har 15 stycken patent inom olika branscher varav 7 stycken inom medicinteknik.

Innehav: --

© 2020 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.