Ledning

Profilbilder_Medarbetare_Johan.png
JOHAN WENNERHOLM
VD 
johan.wennerholm@prostalund.com

+46 (0)73 042 99 97

Anställd sedan 2021.

Född: 1968

Utbildning: Civ.Ek

Erfarenhet: Har haft ledande positioner som bl. a. VD för Occlutech International AB, CFO för CellaVision AB (publ),   CFO för Enzymatica AB (publ) samt styrelseledamot i Scandinavian Chemotech (publ) och Exini Diagnostics AB (publ). Sitter i styrelsen för Invent Medic Sweden AB (publ) och Inuheat Group AB (publ)  samt en del onoterade bolag. Wennerholm är ägare av Nordic Infrastructure AB.
Innehav: 370 000 aktier (via bolag)

Profilbilder_Medarbetare_Göran.png
GÖRAN DYBNER

Marketing & Sales Director

goran.dybner@prostalund.com
+46(0)70 560 10 95

Konsult i bolaget sedan 2018.

Född: 1971

Utbildning: Civ.Ek

Erfarenhet: Drygt 20 års erfarenhet av Life Science-sektorn, AstraZeneca, Alcon och

Allergan i olika befattningar inom marknadsföring och försäljning, bl a Säljare, Produktchef, Försäljningschef, Marknadschef och Affärsområdeschef. Styrelseuppdrag i några onoterade bolag. Dybner är delägare i Dybner Holding AB
Innehav: 358 750 aktier (delvis via bolag)

Profilbilder_Medarbetare_Anette_2.png
ANETTE ISRAELSSON

QA/RA Director

anette.israelsson@prostalund.com
+46 (0)70 822 00 93

Anställd sedan 2019.

Född: 1968

Utbildning: Kemiingenjör och universitetsstudier inom analytisk kemi, Göteborgs Universitet
Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet från Medical Device branschen inom områdena R&D, Quality, Project Management, Supply chain och har även 4 patent inom urologiprodukter. Arbetat med medicintekniska produkter class I till III kombinationsprodukter på Astra Tech, Fresenius Hemocare, BoneSupport och Enzymatica

Innehav: 22 500 aktier