Ledning

Profilbilder_Medarbetare_Johan.png
JOHAN WENNERHOLM
VD 
johan.wennerholm@prostalund.com

+46 (0)73 042 99 97

Anställd sedan 2021.

Född: 1968

Utbildning: Civ.Ek

Erfarenhet: Har haft ledande positioner som bl. a. VD för Occlutech International AB, CFO för CellaVision AB (publ),   CFO för Enzymatica AB (publ) samt styrelseledamot i Scandinavian Chemotech (publ) och Exini Diagnostics AB (publ). Sitter i styrelsen för Invent Medic Sweden AB (publ) och Inuheat Group AB (publ)  samt en del onoterade bolag. Wennerholm är ägare av Nordic Infrastructure AB.
Innehav: 290 000 aktier (via bolag)

ANETTE ISRAELSSON

QA/RA Director

anette.israelsson@prostalund.com
+46 (0)70 822 00 93

Anställd sedan 2019.

Född: 1968

Utbildning: Kemiingenjör och universitetsstudier inom analytisk kemi, Göteborgs Universitet
Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet från Medical Device branschen inom områdena R&D, Quality, Project Management, Supply chain och har även 4 patent inom urologiprodukter. Arbetat med medicintekniska produkter class I till III kombinationsprodukter på Astra Tech, Fresenius Hemocare, BoneSupport och Enzymatica

Innehav: 14 227 aktier

Profilbilder_Medarbetare_Göran.png
GÖRAN DYBNER

Marketing & Sales Director

goran.dybner@prostalund.com
+46(0)70 560 10 95

Konsult i bolaget.

Född: 1971

Utbildning: Civ.Ek

Erfarenhet: Drygt 20 års erfarenhet av Life Science-sektorn, AstraZeneca, Alcon och

Allergan i olika befattningar inom marknadsföring och försäljning, bl a Säljare, Produktchef, Försäljningschef, Marknadschef och Affärsområdeschef. Styrelseuppdrag i några onoterade bolag. Dybner är delägare i Dybner Holding AB
Innehav: 291 000 aktier (delvis via bolag)

THOMAS FALK

R&D Director

thomas.falk@prostalund.com
+46 (0)73 430 40 03

Anställd sedan 2020.

Född: 1981

Utbildning: MSc Polymer Technology
Erfarenhet: Arbetat drygt 15 år med produktutveckling inom olika branscher, med befattningar som produktchef, projektledare och utvecklingsingenjör. Har de senaste 10 åren arbetet inom medicinteknik på både Arjo och Stryker. Har 15 stycken patent inom olika branscher varav 7 stycken inom medicinteknik.

Innehav: 5000 aktier