Historik

Sammanfattning av ProstaLunds historiska utveckling
2018 - 2019 

ProstaLund bytte aktiemarknad från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market.

Specialitetsrådet i Urologi i Region Stockholm lyfter fram TUMT (transuretral mikrovågsterapi, CoreTherm®) som en väletablerad och evidensbaserad minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen specialistvård.


Länssjukhuset i Kalmar visar i en långtidsuppföljning att CoreTherm®-patienter har lika goda långtidsresultat som de som gjort ett kirurgiskt ingrepp. CoreTherm® blir allt mer accepterad inom urologkåren i Norden.


Avtal skrivs med Norges största privata urologklinik.


Första behandlingarna utförs i Iran.

2016

ProstaLunds styrelse utser Hans Östlund till VD för medicinteknikbolaget från och med den 1 juni 2016.

2012

Magnus Bolmsjö, grundare till ProstaLund samt dess VD mellan åren 2003 – 2006 engageras av de nya ägarna för att leda omstarten och flytten till Lund. Fokus på att bygga upp försäljningsorganisationen. Bolaget initierade också forskning för att undersöka CoreTherms effekt på prostatacancer. 

2009

Ägarna och styrelsen som var ansvariga för flytten

till Uppsala lämnar bolaget. Nya stora ägare blir

Bo Håkansson och William Gunnarsson.

2006

Ny ägarstruktur, ledning och styrelse flyttar verksamheten från Lund till Uppsala.

2005

Uppstart av eget säljbolag i Orlando, USA.

2013

Avtal tecknas med distributören Shaanxi Yuandaolong Medical Technologies Co Ltd. (Kina) med en initial miljonorder.

2002

FDA-godkännande och verksamhetsstart i USA.

Avtal knyts med stor amerikansk distributör för USA.

1991

Bolaget grundas av docent Magnus Bolmsjö i Lund.