Finansiell kalender


​​
  • 2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
  • 2021-05-07 Q1 rapport (OBS! Nytt datum)
  • 2021-05-11 ProstaLunds årsstämma (kl. 15:00)
  • 2021-08-19 Q2 rapport
  • 2021-10-22 Q3 rapport
  • 2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021