Finansiell kalender


​​
  • 2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
  • 2022-05-05 Delårsrapport Jan-Mar 2022
  • 2022-07-14 Delårsrapport Apr-Jun 2022
  • 2022-10-21 Delårsrapport Jul-Sep 2022
  • 2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022