Aktiekapital

  • Aktiekapitalet uppgår till 42 156 813 kronor.
  • Kvotvärde är 1,00 SEK kronor.
  • Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.

Aktiekapitalets utveckling

© 2021 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.