Aktiekapital

  • Aktiekapitalet uppgår till 28 081 007 kronor.
  • Kvotvärde är 1,00 SEK kronor.
  • Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.

Aktiekapitalets utveckling

År

Händelse

2007

2007

2007

2008

2010

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2016

2018

2019

Bolagsbildning

Nyemission

Minskning

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Sammanslagning 1:100

Minskning aktiekapital

Nyemission

Riktad nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Kvotvärde

1,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Ökning/minskning av
antalet aktier

100 000

38 964 906

– 1 000 000

298 555

16 000 000

26 030 527

-80 481 049

1 625 878

167 000

579 070

1 592 443

38 392

1 605 240

3 852 577

3 424 513

14 382 955

Ökning/minskning av
aktiekapital

100 000,00

3 896 490,60

-100 000

29 855,50

1 600 000

2 603 052,70

-7 316 459,80

1 625 878,00

167 000,00

579 070,00

1 592 443,00

38 392,00

1 605 240,00

3 852 577,00

3 424 513,00

14 382 955

Totalt antal
aktier

100 000

39 964 906

38 964 906

39 263 461

55 263 461

81 293 988

812 939

812 939

2 438 817

2 605 817

3 184 887

4 777 330

4 815 722

6 420 962

10 273 539

13 698 052

28 081 007

Totalt antal
aktiekapital

100 000,00

3 996 490,60

3 896 490,60

3 926 346,10

5 526 346,10

8 129 398,80

8 129 398,80

812 939,00

2 438 817,00

2 605 817,00

3 184 887,00

4 777 330,00

4 815 722,00

6 420 962,00

10 273 539,00

13 698 052,00

28 081 007,00

© 2013-2019 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.