Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2020-03-31 

Namn

ALYHR, MATS

BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT

FUTUR PENSION 70188511

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

STENFORS, OLLE

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

SWEDBANK FÖRSÄKRING

SEB LIFE INTERNATIONAL

WIESE, HARTMUT

EKÅS FINANS AB

Kapital %

9,3

8,9

6,6

5,5

5,0

4,6

2,5

2,1

2,1

1,8

1,4

Röster %

9,3

8,9

6,6

5,5

5,0

4,6

2,5

2,1

2,1

1,8

1,4

Aktieinformation

Aktienamn

Kortnamn

ISIN-kod

OrderBookID

Antal aktier

Kvotvärde

Handelsstart

Värdepapperstyp

ProstaLund

PLUN

SE0002372318

411R

32 525 451

1,0 SEK

2013-10-25

Aktie

© 2020 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.