Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2021-06-30
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har 4 409 st. aktieägare.

Namn

Antal aktier

Kapital %

Röster %

ALYHR, MATS

5 584 512

13,2

13,2

FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION

3 507 873

8,3

8,3

BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT

3 638 321

8,6

8,6

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

1  618 630

3,8

3,8

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

959 380

2,3

2,3

SEB LIFE INTERNATIONAL

837 200

2,0

2,0

WIESE, HARTMUT

700 000

1,7

1,7

EKÅS FINANS AB

573 287

1,4

1,4

STENFORS, OLLE

550 000

1,3

1,3

SWEDBANK FÖRSÄKRING

458 598

1,1

1,1

NILSSON, BJÖRN

445 544

1,1

1,1

HILLBERG, HANS

390 363

0,9

0,9

FRANSSON, ANDERS

375 000

0,9

0,9