Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2022-04-29
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 4 300 st. aktieägare.

Namn

ALYHR, MATS

Antal aktier

9 417 100

Kapital %

18,3

Röster %

18,3

FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION

5 037 660

9,8

9,8

BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT

4 365 985

8,5%

8,5%

ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL

2 161 249

4,2%

4,2%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

1 150 566

2,2%

2,2

SEB LIFE INTERNATIONAL

1 004 640

1,9%

1,9%

WIESE, HARTMUT

800 000

1,6%

1,6%

PERSSON, HÅKAN MIKAEL

568 067

1,1%

1,1%

STENFORS, OLLE

550 000

1,1%

1,1%

HILLBERG, HANS

476 863

0,9%

0,9%

FRANSSON, ANDERS

425 000

0,8%

0,8%

ALYHR, OSKAR 

393 150

0,8%

0,8%

EKÅS FINANS AB

387 944

0,8%

0,8%