KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB (PUBL)
 

Aktieägarna i ProstaLund AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 14.00 i ”Cloud city” på Mobile Heights Center (MHC), Mobilvägen 10 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

AFFÄRSIDÉ

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

NYHETER

 

Vi söker nu en R&D Director till ProstaLund

PRESSMEDDELANDE

Statusuppdatering med anledning av Coronaviruset

 
 

© 2013-2019 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.