Vad är CoreTherm?

CoreTherm® som tidigare kallades för ProstaLund Feedback Treatment (PLFT) är en vidareutvecklad mikrovågsbehandling vid BPH. Denna minimalinvasiva metod omnämns I medicinska litteraturen som (HE)TUMT= Transuretral Mikrovågs Termoterapi. Behandlingen innebär att en kateter förs in genom patientens urinrör. I katetern finns en antenn som avger mikrovågor. Mikrovågorna värmer upp prostatavävnaden närmast urinröret, vilket gör att vävnaden dör.

 • Idag behandlas prostatakörtlar från 25 mm och 20g, det finns ingen övre gräns.
 • Genomsnittlig behandlingstid är cirka 10 – 15 minuter och patienten går hem direkt efter behandlingen från mottagningen.

Målet med behandlingen är att minska prostatans storlek så att prostatabesvären avtar.

En av de största fördelarna med CoreTherm är att läkaren kan följa hur patienten reagerar på behandlingen och ställa in mikrovågseffekten enligt detta. Övervakning av viktiga indikatorer och reglering av mikrovågseffekt innebär att behandlingen kan individanpassas och aldrig pågår längre än nödvändigt.

Effektiv och säker behandling

Forskning visar att CoreTherm är lika effektivt som operation – och säkrare. Enligt vetenskapliga undersökningar har över 80 % av patienterna god effekt av CoreTherm-behandlingen. Resultaten från tre prospektiva kliniska studier visar utmärkta behandlingsresultat för CoreTherm. Urinflödet ökade med hela     109 %.

Länk till litteraturlistan >>

CoreTherm erbjuder bättre behandlingskontroll än andra enheter på marknaden. Dess unika egenskaper och patenterade utformning gör den till den mest avancerade minimalinvasiva procedur som finns idag för behandlingen av BPH. Inget annat system för minimalinvasiv mikrovågstermoterapi har samma kapacitet.

Det är viktigt att informera patienterna om att:

 • över 80% av patienterna upplever en påtaglig förbättring
 • CoreTherm är en poliklinisk behandling
 • behandlingen genomförs med mikrovågor via kateter genom urinröret
 • behandlingen tar 10 - 15 minuter med lokalanestesi
 • patienten kan känna trängningar och värmekänsla under behandlingen
 • urinkateter kommer att behövas någon eller några veckor efter behandlingen
 • vävnadsbitar kan komma ut med urinen samt att mild hematuri kan förekomma
 • trängningar kan uppträda vilka avtar successivt
 • det finns risk för retrograd ejakulation (ca 30%)
 • höjt PSA kan förekomma en tid efter CoreTherm

SBU Statens beredning för medicinsk utredning. En rapport som är skriven av expertis inom området. Syfte med rapporten är bla att ge sjukvårdsorganisationer vägledning kring behandling av godartad prostata förstoring.