FAQ

Hur ska jag gå tillväga för att få CoreTherm-behandling?

Enligt sjukvårdslagen har alla rätt att få CoreTherm värmebehandling, även om hemsjukhuset inte kan erbjuda denna typ av behandling. CoreTherm finns på ett flertal mottagningar/kliniker i Sverige. Om det inte finns nära dig har du rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare, betald av ditt landsting via s.k. riksvalsremiss. Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring, diskutera vilka behandlingsalternativ som finns med din läkare. CoreTherm kan vara ett alternativ som passar.

Behöver jag ta medicin efter behandlingen?

Det är inte ovanligt att man får antibiotika behandling under tiden som man bär kateter. Dagarna efter behandlingen kan vissa patienter behöva ta lindrande mediciner, tala med din urolog vad som gäller i just ditt fall. På längre sikt behöver man inte ta några läkemedel i efterförloppet av CoreTherm.

Måste jag bära en kateter efter ingreppet?

Ja, efter behandlingen behöver du bära kateter en tid. Hur länge just du behöver bära kateter avgör din läkare.

Kommer jag ha obehag efter behandlingen?

Vissa patienter känner ingenting efter behandlingen, medan andra kan känna trängningar. Det är en följd av att det skett en retning och en svullnad i prostata som avtar successivt. För en del patienter kan dessa trängningar upplevas som besvärande, speciellt första dygnet efter behandlingen. Besvären avtar när svullnaden går ner, för att sedan upphöra helt. Fråga din doktor om smärtlindrande läkemedel. Det sker en succesiv förbättring under de första månaderna efter behandlingen. Det kan ta upp till sex månader innan du upplever full effekt av behandlingen. Ha tålamod.

När blir jag bra efter en behandling och hur länge håller en behandling (måste den upprepas)?

CoreTherm är en engångsbehandling. Vanligtvis tar det en tid efter behandlingen innan den ger full effekt. Vetenskapliga studier har visat att åtta av tio patienterna som får CoreTherm är nöjda, tre månader efter genomförd behandling.

Kan jag åka hem direkt efter behandlingen?

Ja, själva behandlingen tar cirka en kvart och du kan vanligtvis åka hem direkt efter avslutad behandling.

Kommer jag att uppleva smärta eller obehag under behandlingen?

De flesta upplever inte behandlingen som smärtsam, men det är vanligt att man känner ett visst övergående obehag och en känsla av att man måste gå på toaletten, trängningar. Hur mycket besvär man känner är helt individuellt och det är därför viktigt att du talar om för din läkare om du känner obehag under behandlingen.

Kan behandlingen göra så att jag får problem med fertiliteten?

Ja, efter både kirurgiska ingrepp och värmebehandling finns en risk för att spermierna efter behandlingen töms i urinblåsan istället för genom penis. Det blir en “torr utlösning“. De flesta upplever dock inte att detta påverkar känslan nämnvärt. Sterilitet kan bli en följdeffekt även av andra BPH-behandlingar, såsom läkemedelsbehandling. Om du vill bibehålla din fertilitet så är det därför viktigt att du diskuterar detta med din läkare.

Finns det några sexuella biverkningar vid CoreTherm-värmebehandling?

Normalt påverkar behandlingen inte förmågan att få erektion. Spermamängden kan minska eller helt försvinna för ca en tredjedel av dem som genomgått behandlingen. Om du har en fungerande erektionsförmåga innan behandlingen kan du förvänta dig att den finns kvar även efter.

Får jag narkos eller ryggmärgsbedövning under behandlingen?

Nej, CoreTherm genomförs med lokalbedövning. Du får smärtstillande och ev. lugnande medicinering, om du behöver. Du är vaken under behandlingen och kan tala om för din doktor eller sjuksköterskan hur du mår.

Vilka undersökningar behöver genomföras före CoreTherm®?

Före behandling med CoreTherm måste en urolog göra en undersökning för att säkerställa att det är BPH som orsakar dina problem, och inte något annat. Denna undersökning brukar innefatta bl.a. frågeformulär, flödesmätning, ultraljud av prostata, samt palpation av prostatan som sker via ändtarmen.

Hur bra är CoreTherm® jämfört med operation?

I vetenskapliga studier har man visat att CoreTherm är en lika effektiv behandling som operation (TURP). Den är förknippad med färre risker och den är lättare för patienten att genomgå. Den kan göras på mottagningen och den kräver ingen inläggning på sjukhus.

Kan CoreTherm värmebehandling hjälpa mig?

Ja. Flera studier har visat en påtaglig och långsiktig förbättring av BPH-symptom efter värmebehandling. CoreTherm kan ge dig och dina nära de resultat ni hoppas på.

Kan jag behandlas?

De flesta patienter med en diagnostiserad BPH kan behandlas med mikrovågor och CoreTherm, eftersom man inte behöver sövas, läggas in på sjukhus eller utsättas för blödning. Men det finns undantag. Diskutera detta vidare med din läkare.

Vad är skillnaden mellan andra Transuretral Mikrovågs Thermoterapi (TUMT) och CoreTherm®?

CoreTherm är en vidareutvecklad TUMT, där man mäter och följer temperaturen i prostata under hela behandlingen. Vanlig TUMT sker med en förutbestämd behandlingstid och mikrovågseffekt, utan att man vet vilken prostatatemperatur som man uppnår under behandlingen. Under CoreTherm-behandlingen reglerar läkaren både mängden mikrovågsenergi och behandlingstiden individuellt, utifrån den faktiska temperaturen som uppmäts i prostatan. Det är viktigt att behandlingen sker med rätt temperatur för att man ska få ett bra behandlingsresultat, utan risk för onödiga skador. Tekniken man använder kallas PLFT = ProstaLund Feedback Treatment. Denna benämningen förekommer i medicinska tidskrifter.

Är värmebehandling en ny metod?

Nej, egentligen inte. BPH har behandlats med mikrovågor sedan början av 90-talet. Bara i år räknar man med att omkring 100 000 BPH-patienter behandlas med olika typer av värmebehandling i världen.

Hur går CoreTherm-värmebehandling till?

Behandlingen ges genom en kateter via urinröret. I denna kateter finns en mikrovågsantenn som avger mikrovågor. Mikrovågorna värmer upp prostatavävnaden närmast urinröret, vilket gör att cellerna/vävnaden dör. Det är viktigt att man uppnår rätt temperatur för att behandlingen ska bli effektiv och urinflödet återställs.

Behandlingen genomförs med lokalbedövning och är väsentligen smärtfri. Själva behandlingen sker polikliniskt på en vanlig läkarmottagning och tar cirka en kvart. Du kan vanligtvis åka hem direkt efter behandlingen. Efter behandlingen behöver du ha en kvarvarande kateter under 1 – 3 veckor.

Vad är CoreTherm?

CoreTherm är en minimalinvasiv behandling som använder mikrovågsenergi för att ta bort den extra vävnad som blockerar urinflödet. Värmebehandling kallas i den medicinska litteraturen ofta för TUMT = Transuretral Mikrovågs Termoterapi.