CoreTherm värmebehandling

Inför behandling – CoreTherm® värmebehandling

Det här informationen beskriver vad du kan förvänta dig före, under och efter en CoreTherm behandling. Varje person med symptomgivande prostataförstoring är unik. Behandlingen måste därför anpassas och skräddarsys till varje person. Det som beskrivs i den här bygger på typiska situationer från flera kliniska studier.

Att göra hemma FÖRE behandlingen

Innan behandlingsdagen

  • Ta reda på om du ska ta dina vanliga mediciner i samband med behandlingen.
  • Din läkare kommer att besluta vilka läkemedel du behöver ta före och efter behandlingen. Om du får recept på medicin se till att ta ut det på apoteket innan behandlingsdagen och ta dem enligt anvisningen.

Behandlingsdagen

  • Ät en lätt måltid innan du åker till mottagningen.
  • Du bör ha varit på toaletten och haft avföring innan du åker till mottagningen.
  • Bär bekväma och löst sittande kläder. Det känns bättre eftersom du kommer att ha en kateter när du lämnar mottagningen

CoreTherm värmebehandling

Behandlingen sker på en vanlig behandlingsbrits på urologmottagningen. Se till att du ligger bekvämt. Underlivet tvättas med bakteriedödande tvålmedel. Urinröret fylls med lokalbedövningsgel och en mjuk penisklämma trycker åt urinröret i fem minuter för att hålla gelen på plats. På så sätt känner du mindre obehag när urinvägs- eller behandlingskateter därefter införs. Urinblåsan töms helt med hjälp av en kateter innan värmebehandlingen. Vanligen ges också lokalbedövningsinjektion i själva prostatakörteln genom tappningskatetern. Efter ytterligare bedövningsgel i urinröret införs behandlingskatetern vanligen utan nämnvärt obehag för patienten. En säkerhets- och kontrolltermometer för temperaturövervakning förs in i ändtarmen. Ett band, som också mäter temperaturen, fästs försiktigt runt penisroten. Dessa anordningar hjälper personalen att göra behandlingen på ett säkert sätt.

”Om du inte tål ”tandläkarbedövning” är det viktigt att du informerar sjukvårdspersonalen om det.”

Vad kan du förvänta dig EFTER behandlingen

Du kan i regel gå hem direkt efter behandlingen. Planera så att du kan stanna hemma från arbetet och ta det lugnt några dagar. Undvik tunga lyft och alltför intensiv fysisk aktivitet. Det tar några dagar för urinröret att vänja sig vid urinvägskatetern. En viss irritation och sveda är normalt men försvinner vanligen efter några dagar. Behandlingen av prostatan ger en tillfällig vävnadsskada och prostatan svullnar upp och behöver tid för att läkas. Svullnaden kan ge symptom som urinträngningar och det kan kännas lite obehagligt, särskilt under det första dygnet efter behandlingen.

Din läkare kan skriva ut flera läkemedel som minskar dina obehag efter behandlingen. Till exempel antibiotika, inflammationshämmande medel och medicin som dämpar urinträngningar. Efter behandlingen kan det hända att du känner dig kissnödig ofta. Detta är helt normalt och känslan kommer att försvinna gradvis. Var noga med din underlivshygien efter behandlingen. Drick gärna mycket eftersom stora urinmängder och stort flöde genom katetern minskar antalet bakterier som kan orsaka infektion. Det kan finnas synligt blod i urinen under de första dagarna efter behandlingen. Detta är helt normalt, ofarligt och går över med tiden. De flesta män upplever en väsentlig förbättring inom en till tre månader.

Återbesöket

Du kommer att behöva besöka en mottagning eller vårdcentral för att få katetern borttagen. Hur lång tid du skall ha kateteter efter behandlingen bedömer läkaren bland annat utifrån om du har haft kateter tidigare och hur stor prostatakörtel som behandlas. Vanligen känner man inte någon omedelbar förbättring när katetern tas bort.
Den stora förbättringen kommer gradvis under veckorna och månaderna som följer därefter. De flesta upplever en väsentlig förbättring inom en till tre månader. Oftast känns förbättringen vecka för vecka under de första tre månaderna, så förbered dig på att kunna se fram emot en gradvis bättre livskvalité.

Viktig information

 

CoreTherm är en säker och effektiv behandling och innebär liten risk för komplikationer. Men i likhet med alla medicinska ingrepp kan den i sällsynta fall medföra komplikationer och biverkningar.

Kontakta din läkare/sköterska om du upplever något av följande:

  • Oförklarlig hög feber eller frossa – det kan vara tecken på en infektion
  • Kraftig blödning
  • Stopp i katetern
  • Svår smärta – oavsett när den kommer

Flera studier har visat en påtaglig och långsiktig förbättring av BPH-symptomen efter CoreTherm® värmebehandling

Beställ broschyr

Läs broschyren

SVpatient2_A5-rev130207_Sida_1

Ordlista >>