Snabbtest

Att ha problem med godartad prostataförstoring, BPH på fackspråk, innebär för många män en försämring av livskvaliteten. Kanske behöver de gå på toaletten i tid och otid, sover sämre på nätterna eller undviker att göra saker som de tycker om. Forskare har tagit fram ett test i form av en självskattningsskala som hjälp för patienten att bedöma sina besvär av förstorad prostata.

Testet heter IPSS (International Prostate Symtom Score) och består av två delar:
Fråga 1 till 7 är en kartläggning av hur stora dina vattenkastningsproblem är.
Fråga 8 är en livskvalitetsfråga och är din egen uppskattning av hur stora problem du har.

Gör testet och få direkt resultat på hur svåra dina prostatabesvär faktiskt är

Välj det alternativ i varje fråga du tycker stämmer bäst in på dig. Skriv gärna ut resultatet och ta med vid nästa läkarbesök.

Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med hur du upplever din situation
Inte allsMindre än 1 gång av 5Mindre än hälften av gångernaHälften av gångernaMer än hälften av gångernaNästan alltid
1. Hur ofta har Du haft en känsla av att blåsan inte har tömts helt och hållet vid vattenkastningen?
2. Hur ofta har Du varit tvungen att kasta vatten oftare än varannan timme?
3. Hur ofta har Du haft ett avbrott i urinflödet, dvs urinflödet satte igång, stannade upp och satte igång igen?
4. Hur ofta har Du haft svårt att vänta med att kasta vatten efter det att Du har känt behov av att kasta vatten?
5. Hur ofta har Du tyckt (upplevt) att strålen varit svag?
6. Hur ofta har Du haft behov av att krysta eller ta i för att komma igång med vattenkastningen?
Aldrig1 gång per natt2 ggr per natt3 ggr per natt4 ggr per natt5 eller fler ggr per natt
7. Hur ofta har Du vanligtvis behövt gå upp för att kasta vatten från det att Du lägger Dig på kvällen tills det att Du stiger upp på morgonen?

Livskvalitetsfråga – Livskvalitet på grund av vattenkastningsproblem

Mycket nöjdNöjdMest nöjdBlandat– ungefär lika nöjd/missnöjdMest missnöjdMissnöjdFruktansvärt
8. Om du skulle leva resten av ditt liv med dina vattenkastnings-besvär som det är nu, hur skulle du känna för det?

Rekommendationer utifrån testresultatet:

Fråga 8 är en livskvalitetsfråga och ger en uppfattning om hur du själv tycker att dina besvär är. Svarar du med något av alternativen ”mest missnöjd”, ”missnöjd” eller ”fruktansvärt” på denna fråga är det motiverat att söka hjälp hos läkare. Det finns hjälp att få oavsett ditt resultat på fråga 1-7.

Summan av poängen från fråga 1-7:

  • 1-7 poäng – Svaga symtom
    Du har svaga symptom och kan avvakta att söka hjälp. Har du däremot svarat ”mest missnöjd”, ”missnöjd” eller ”fruktansvärt” på fråga 8 bör du söka hjälp.
  • 8-19 poäng – Måttliga symtom
    Du har måttliga symptom som ev. kan avhjälpas med CoreTherm. Vår rekommendation är att du söker hjälp hos din läkare.
  • 20-35 poäng – Svåra symtom
    Du har svåra symptom och det ger ofta kraftiga inskränkningar på din livskvalitet. Dessa problem kan avhjälpas med CoreTherm. Sök hjälp!